Albert, Öhler eller Böhm

Albert, Öhler eller Böhm – Hvad er forskellen?

I min søgen efter at finde ud af, hvorfor vi (New Orleans nørder) spiller Albert system, måtte jeg undersøge klarinettens historie.  Hvordan har de udviklet sig, og hvorfor? De kom alle fra en lille chalumeau, blev til en klarinet og delte sig straks i to retninger – en fransk og en tysk, hvoraf Albert er en af de tyske. 

Revolutionerende begivenheder og personligheder i klarinettens historie

1630 – Frankrig. Chalumeau’en omtales for første gang på skrift. Men den kan have eksisteret så langt tilbage som det tolvte århundrede.

1690 – Johann Denner forbedrer chalumeau’en.  Den mindede mest af alt om en blokfløjte med et klarinetmundstykke. Det påstås, at han får den forbedret så meget, at det bliver den første klarinet. Der er dog tvivl om bevisførelsen. Nogle mener at hans søn, Jacob Denner er den rigtige opfinder af klarinetten. Se foto og få mere info her…
Johann Christoph Denner, Nürnberg Germany (1655-1707)

1710 – Jacob Denner Tyskland (1681-1735) refererer til en klarinet i et brev. Noget tyder på at det er ham som har opfundet den.
Jacob Denner, Nürnberg Germany (1681-1735)

1806 – Iwan Müller opfinder den lufttætte pude. Tidligere var puder lavet af filt eller læder hvilket resulterede i utætte instrumenter.
Iwan Müller, Estland (1786-1854)

1812 – Ivan Müller præsenterer den hidtil mest avancerede klarinet med hele 13 klapper. Det blev grundlaget for alle de systemer vi bruger i dag. Müller opfandt også ”ligaturen” og tommelfingerstøtten.

1820 – Tyskerne begynder at vende mundstykket om og spille med bladet mod underlæben!

1832 – Theobald Böhm opfinder et nyt klapsystem til tværfløjten. Man kunne således anvende større tonehuller ved hjælp af de nye lufttætte puder. Et revolutionerende system, som også forbedrede intonationen væsentligt.
Theobald Böhm, Tyskland (1794-1881)

1838 – Hyacinthe Klosé, 2. klarinettist i Theatre Italien får ny soloklarinettist: Iwan Müller. I 1841 forlod Müller posten, og Klosé blev soloblæser.
Hyacinthe Eléonore Klosé, French born in Greece (1808-1880)

1839 – Klosé går sammen med Louis-Auguste Buffet i et projekt om at flytte rundt på klapper og tonehuller. Målet er at skabe et lettere fingersætningssystem. Klosé var meget inspireret af Theobald Böhms system til fløjten. Derfor valgte han at opkalde systemet efter Böhm (selvom mekanikken fungerer anderledes på fløjten).

Albert, Oehler or Boehm

1840 – Eugene Albert føjer 2 ringe til underdelen på Müllers klarinet. Han var inspireret af Adolphe Sax, som var den første til at bruge ringe på klarinetten. Senere samme år tilføjer Albert 2 ringe på overdelen. Hans klarinet har nu 13 klapper og 4 ringe. Selmer Paris fortsatte med at arbejde med og videreudvikle Albertklarinetten indtil slutningen af 2. verdenskrig.
Eugène Albert, Belgium (1816-1890)

1841 – Louis-Auguste Buffet overtager den familiedrevne instrumentvirksomhed. I dag hedder firmaet Buffet Crampon, og er en af de mest velrenommerede klarinetfabrikker i verden.
Louis-Auguste Buffet, Frankrig (1816-1884)

1847 – Theobald Böhm tager patent på sit klapsystem

1890 – Oskar Öhler videreudvikler det tyske system. Det vil sige den serie klarinetter som er baseret på Müller og Alberts systemer. Böhmklarinetterne hører i dag til det franske system.
Oskar Öhler, Tyskland (1858-1936)


Historie

Dette er en automatisk oversættelse af artiklen "Klarinett" fra den svenske Wikipedia, udført af GramTrans. Den beskriver hvad en klarinet er, og lidt om hvordan den har udviklet sig til de modeller vi kender i dag – Forhåbentligt kan den afdække forskellen på systemerne gennem historiefortællingen. Desværre er det ikke alle påstande som er sande. Hvis jeg opdager en fejl, vil jeg tilføje en [kommentar]. Artiklen er heller ikke helt færdig, men den er så detaljeret og skrevet i et meget fint men lidt corny sprog, at jeg har valgt at præsentere den alligevel. 

Johann Christoph Denner

i Nürnberg præsenterede sin skabelse, instrumentet chalumeau, den 14 januar 1690 […han skabte den ikke, men præsenterede en forbedret udgave…]. Det så ud som en blokfløjte men havde cylindrisk boring, klarinetartet mundstykke og var forsynet med to klapper. I begyndelsen af 1700-tallet blev spilleregistret opad udvidet af Denner eller hans søn Jakob igennem indføringen af en registerklap. Det blev da muligt at udnytte overblæsning og toneomfanget blev udvidet i princippet til det dobbelte. Dette nye, lyse og i første omgang skarpe toneområde lignede trompetens (clarino) og instrumentet fik derfor lov at hedde clarinet – lille trompet.

Fra midten af 1700-tallet og hundrede år fremad havde klarinetten fem klapper. Det rakte til at dække et stort omfang og svarede til høje spilletekniske krav. Wolfgang Mozarts klarinetkoncert i
a-dur fra 1791 kan tjene som eksempler på hvad instrumentet påvirkede.

I 1800-tallet udvidedes antallet af klapper til over tyve stykker i to forskellige udviklingslinier, den tyske Oehlerklarinet og den franske Bøhmklarinet. Mekanisk udviser de store forskelle, men det er meget svært at adskille deres klang. Begge varianter anvendes i dag: Oehlerklarinetten mest i Tyskland og Østeuropa, mens Bøhmklarinetten dominerer i de øvrige nationer. Selvom den franske klarinet bærer Theobald Böhms navn, skabtes den 1844 af H. Klosé og A. Buffet. De havde dog udnyttet nogle af Böhms radikale forbedringer af tværfløjtens mekanik i klarinetten.

Konstruktion

Der findes klarinetter i flere forskellige størrelser og stemninger, men den mest almindelige er stemt i Bb og kaldes derfor Bb-klarinet. Klarinetten er følgeligt et transponerende instrument. I symfoniorkestret er Bb-klarinetten jævnbyrdig med A-klarinetten, som er ganske lig den forrige, men er stemt en halv tone lavere og bliver dermed lidt længere. Denne stemning gør at A-klarinetten er særligt egnet for spil i tonearter med kryds-fortegn (#). For Bb-klarinetten er tonearter med b-fortegn (♭) lettest at spille. I symfoniorkestret anvendes også den mindre es-klarinet, som i sit høje register har en mere skarp klang end de større instrumenter i samme familie, samt basklarinetten. Es-klarinetten trives bedst i tonearter med b-fortegn. Den anvendes meget i militærorkestre, hvor den ser godt ud godt sammen med messingblæserinstrumenterne.

Klarinettens noterede omfang er E-C5. Af dette for et blæseinstrument meget brede register anvendes de højeste toner meget sparsomt. Disse er også både sværtblæste og har for legatospil besværlige greb.

En anden klarinetegenskab er dens meget store dynamik. Det kan spilles fortissimo – hvor godt nok en del andre instrumenter kan overstemme – men næsten ikke noget andet instrument kan spille et svagere pianissimo end klarinetten.

En frekvensanalyse af klarinettens tone viser at den er meget overtonerig, med dominans af de ulige overtoner fordi bølgeformen som et oscilloskop viser er tæt på nok symmetrisk. Hvis man skal skabe en klarinetlignende klang syntetisk udgår man normalt fra en firkantbølge, man filtrerer.

C-klarinetter bruges først og fremmest af folkemusikere. I symfoniske blæseorkestre anvendes ofte altklarinetter. Mere sjældne er kontraalt- og kontrabasklarinetter.

Klarinettens dele er (nedefra og opad):

 • Klokkestykket. I sjældne tilfælde kan der findes en ekstraklap her for at realisere den ekstra bastone, som forekommer blandt andet i nogen af W. A. Mozarts kompositioner.
 • Underdelen (til højre hånd)med klapper for de lavere toner. Spilles med højre hånd samt venstre lillefinger
 • Overdelen (til venstre hånd)med klapper for de højere toner. Spilles med venstre hånd samt højre pegefinger (trilleklapperne)
 • Pæren (også kaldet birnen)
 • Mundstykket

Klokkestykkets form har betydning for den akustiske kobling fra den svingende indelukkede luftsøjle inde i instrumentet og til rummet uden for instrumentet. Dette gælder strengt taget kun når alle, eller næsten alle, højrehåndsklapper er lukkede. Teoretiske beregninger viser at det er fordelagtigt med en profil som tilslutter til en exponentialkurve. Samme ræsonnement kan ellers føres også angående højttalere. For højere toner, når de nederste højrehåndsklapper er åbne, har klokkestykket ingen virkning overhovedet. Disse toner kan godt spilles selv når klokkestykket er fjernet.

På klarinetter produceret i nyere tid er mundstykket ofte, af og til også pæren og klokkestykket, produceret af sort plastic i stedet for træ. På enkle klarinetter af ringere kvalitet kan hele klarinetten være erstattet af plastic (ofte ebonit). Sjældne forekommer også klarinetter helt producerede i metal, men disse kaldes alligevel træblæseinstrumenter.

På mundstykket bliver rørbladet fæstnet (som normalt at kaldes bladet– sammenlignet den noget alderdommelige betegnelse vedrør for planter i kanten af vandløb) med en speciel klemme  [også kaldet et ligatur, iøvrigt opfundet af Iwan Müller…] som omslutter mundstykket. Rørbladet er et omhyggeligt slebet stykke af det granvoksne græs kæmperør (Arundo donaxforveksles ofte med bambus) som er meget tyndt i den ene ende. Det er ved rørbladet som tonen dannes ved at rørbladet vibrerer når dens kant blæses an. Et lignende rør anvendes til saxofoner . Rørene stilles til rådighed i forskellige nummererede hårdheder. Begyndere plejer at anvende bløde sorter, mens øvede klarinettister plejer at foretrække hårdere blade.

Albert, Oehler or Boehm
Böhm, Buffet (1850)

Rørene er en forbrugsvare, da de tenderer at slå revner, flise eller tabe deres spændstighed efter langvarig brug. Nu findes også rørblade produceret af plastic, kevlarfiber og andre syntetiske emner. Disse har til dels andre egenskaber end dem af træ. Eksempler på producenter af syntetiske rørblade er Fibracell og Légère.

Klapsystemet på den afbillede klarinet kaldes Bøhmsystemet. Samme, eller lignende system anvendes også på oboer og andre træblæseinstrumenter. Et forenklet system med færre klapper kaldes halvbøhmsystem . På undersiden af nederste del af kroppen findes en lille metalvinkel, som ved spil hviler mod den højre hånds tommelfinger. Bedre instrumenter har forsølvet mekanisme; på mere enkle instrumenter er mekanismen forniklet .

På bagsiden af øverste del af kroppen findes en særlig klap, som bliver åbnet med venstre tommelfinger. Hullet under denne klap er forlænget med et kort vedrør (her at haves til hensigt rør i konventionel forstand) som løber et lille stykke ind i tonekanalen. Når denne klap trykkes ind hopper tonelejet en oktav op plus en kvint, også kaldet duodecima, altså til tolvte skalatone. Det er denne lille rørstump, som i forening med at tonekanalen er svagt konisk, er anledningen til at springet ikke bliver en oktav, som det ellers skulle blive ved såkaldt overbluff. Når denne klap er åben spiller man i det øvre register. Aldeles ved siden af registerklappen findes et tonehul, som også spilles med venstre tommelfinger.

En faldende skala i noteret C-dur (ingen fortegn) fås ved at man med fingrene efterhånden dækker tonehullerne fra mundstykkeenden og videre ned ad i retning mod klokkestykket. Dette klinger i B-dur (med to b-fortegn) på en b-klarinet, mens det på en a-klarinet klinger i A-dur (med tre krydsfortegn). Analogt klinger det i es-dur (tre b-fortegn) på en es-klarinet.

Stemningen påvirkes en anelse af instrumentets temperatur, som efter et øjebliks spil stiger noget på grund af den varme udåndningsluft. Musikeren kan i nogen grad kompensere dette igennem forskellig styrke læbetryk mod røret. Med samme teknik kan man også realisere vibratospil.

Med Bøhmsystemet frembringes alle halvtoner i den kromatiske skala ved at man sætter en finger på en passende klap, som da åbner et hul halvvejs mellem de hovedhuller, som dækkes med fingrene. På et halvbøhminstrument får man halvtoner ved hjælp af gaffelgreb , det vil sige man undlader at dække et eller flere huller i den ellers kontinuerligt overdækkede tonehulsrække for en vis tone. Det er dog svært at på denne måde realisere helt rene toner.

Klapperne er forsynet med puder– en lille filtpude, dækket af et yderst tyndt og smidigt skind, som svarer for tætningen omkring tonehullerne. I de ældste tider blev en fisks svømmeblære anvendt som klapskind. Efter langt og ihærdigt spilleri går der huller på klapskindet, og da må instrumentet “polstres” om. I instrumentplejen indgår også at ind i mellem rengøre de mange lovklokkere for fungerene og smøre dem med tynd olie.

Alternative mekanismer

Før Böhms tid fandtes flere klapsystemer: […nogle er faktisk efter Böhm…]

 • Müllers system
  På Müllers tid (begyndelsen1800-tallet) havde klarinetten normalt seks klapper. Müller indførte yderligere syv, altså totalt tretten klapper og var klar med denne konstruktion i 1812. På Müllers klarinet mangler de ringklapper , som er et springende punkt i Böhms konstruktion.
  Müller opgives som opfinderen (1806) af den klapkonstruktion som indebærer en lille skål som holder den lille pude af filt og supertyndt skind, som udgør selve ventiltætningen ved mekanismens yderste del. Det var også han som indførte tommestøtten, som accepterede mere behagelig håndtering af klarinetten, som da kunne holdes den nærmere end tidligere vertikallinjelinie.
 • Alberts system
  Albertmekanismen var en videreudvikling af Müllermekanismen. Denne havde ligesom Müllermekanismen tretten almindelige klapper, men Albert tilføjede to ringklapper. Instrumentbyggeren Henri Selmer er senere gået videre med Alberts mekanisme og har tilføjet yderligere almindelige klapper og ringklapper.
  Albertklarinetter er særligt egnede til at realisere de kvarttoner, som forekommer i orientalsk musik, og de er følgeligt populære i de lande, hvor denne type musik ombejles.
  Albertmekanismen egner sig sig vel for glissando-spil , som er sværere at realisere på en Bøhmklarinet.
  Kammertonen, etstreget a var tidligere 435 Hz , men i begyndelsen i 1900-tallet overgik mange symfoniorkestre til stemningen 440 Hz, som nu er blevet standard. Albert foregreb dette og stemte mange af sine klarinetter endnu højere end 440 Hz. Dette går vel for sig ved solospil, men indebærer at det i dag ikke går at anvende disse de gamle, højt indstillede instrumenter i ensemblespil sammen med moderne instrumenter. [Læs mere om kammertonen her]
 • Oehlers system          [Desværre stopper beskrivelsen af Alternative Mekanismer her…]
 Klarinetterne udkom i:
  
 1812: Müller
 1839: Böhm/Klosé
 1840: Albert
 1890: Öhler 

Spillemåderne adskiller sig noget mellem systemerne, så er man begyndt med et system og senere overgår til et andet, så må nye greb indøves. Dette gjorde at det nye Bøhmsystem til at begynde med ikke blev accepteret af nogen musikere. Men disse har nu alle gået ud af tiden, så Bøhmsystemet står nu næsten uden konkurrence for træblæserne. I Tyskland spilles det med oehler- og i Østrig med Albertklarinetter. […rettelse: i Østrig spiller man på Wienerklarinetten. En afart af Oehlers system, men boringen er større og mundstykket har andre dimensioner…]

Tilbehør

 • Da klarinetten ikke spilles, beskyttes det ømtålelige rørblad af en kapsel af metal eller plastic, som sættes over mundstykket.
 • Ved transport opbevares klarinetten itutaget i et hårdt eller blødt specialfremstillet etui. For den seriøse klarinetspiller, som ejer både en b-klarinet og en a-klarinet, findes dobbeltfoderaler.
 • Som yderligere beskyttelse ved dårligt vejr findes et foderal af for eksempel lærred eller nylon , som sættes udenpå etuiet. Det lukkes med lynlåse eller trykknapper. I foderalet findes plads til:
  • visk eller klud, for aftørring af tonekanalen efter afsluttet spil (Der dannes nemlig uundgåelig kondens af fugtig udåndningsluft, som altid opstår efter et øjebliks spil. Det er meget vigtigt at man tørrer omsorgsfuldt, eftersom det ellers kan hænde at træet slår revner, som er ødelæggnede for tonedannelsen),
  • reserveblade,
  • en lille dåse med fedt (fåretalg eller cerat), som anvendes for indsmøring af de korkpakninger som forsegler og smører samlingerne mellem klarinettens forskellige dele,
  • iblandt også klarinetolie til imprægnering af træet så det bliver modstandsdygtigt for kondens, og
  • nodeholdere – et klemmeapparat til stive nodekort (Den anvendes ved sådanne spil, hvor normale nodestativer ikke kan anvendes. Nodeholderen bliver fæstnet med en ring tæt på overgangen mellem under- og overdelen.).
 • Instrumentstativet er en fodforsynet kegle, som passer ind i klarinettens klokkestykke. Stedet placeres på gulvet ved siden af nodestativet, for at holde en a-klarinet i beredskab, når musikanten spiller på b-klarinetten og vice versa.

[Nogle af mine personlige favoritter]:

 • Blikkenslagertape, hvis klarinettens korksammenføjninger bliver løse,
 • Cigaretpapir til at fjerne kondensvand fra de små tonehuller,
 • Powder Paper er papir med talkum på overfladen. Godt at have, hvis en genstridig pude klistrer sig fast til tonehullet og ikke vil åbne,
 • Lighter og mønt er en god bladbrænder hvis favoritbladet bliver for slapt. Så kan man brænde spidsen af. Start med en kvart millimeter!

Mere nørdstof? Tjek det her:

X